REKLAMEBYRÅET RED STORYLINE FRA OSLO PÅ BESØK

REKLAMEBYRÅET RED STORYLINE FRA OSLO PÅ BESØK

Oslo firmaet er på oppdrag fra en stor Nasjonal kunde for å lage en video om unike plasser i Stavanger…

De tok kontakt og meddelte at Kant butikken hadde vært diskutert titt og ofte som et av stedene de ønsket å filme.

Tusen takk for å bli inkludert og takk for et hyggelig og veldig proft opplegg. Det gledes til å se resultatet senere i høst.